Username:    Password:       Signup |  Forgot Password?
TЪРСИТЕ... ИЛИ ПРЕДЛАГАТЕ
ЗАВЕСАТА СМЯХ
И това се случва


 

Пена, Гена и Трена се споминали по едно и също време. Изправили се пред Райските порти и Свети Петър ги заразпитвал:
- Пено, ти с колко мъже си си имала работа, ма?
- А-а-а-а-а, Свети Петре, който си е поискал, не съм му отказала!
- Така ли-и-и? - ухилил се Ключарят.
- Трифоне, прати я в сектор "А"! - заръчал на помощника си.
- Ти ма, Гено, с колко...?
- Ами аз, Свети, само мъжа си познавам!
- Хм! - изсумтял Светията - Зарезане, прати тая в сектор "Б"!
- Трено, ти...? - дигнал вежди Нашият.
- Ауууу, Свети, не думай! Аз до сега мъж не познавам!
- Така ли-и-и-и! Трифоне, я завлечи тая зад храстите и я оправи! Няма заради нея да отварям друг сектор, я!
Copyright © SITEMAKER112, 2009. All Rights Reserved
БД заявки: 12.