Username:    Password:       Signup |  Forgot Password?
TЪРСИТЕ... ИЛИ ПРЕДЛАГАТЕ
WordPress

Практическо ръководство за работа с WordPress

Това ръководство е за начинаещи потребители на платформата WordPress, които имат права на достъп от тип Редактор (Editor). Описани са най-важните функции на системата за създаване и редактиране на съдържание.

Създаване на акаунт

Акаунтът представлява комбинация от потребителско име и парола, с които се влиза в сайта.

Обикновено администраторът на сайта ви създава нов профил, като избира потребителското име и въвежда вашия имейл адрес. При това получавате имейл с линк, който служи за еднократно създаване на парола.
При натискането му се отваря страница, в която се въвежда 2 пъти една и съща парола.
Това ще бъде паролата за вашия профил.

ВНИМАНИЕ! Важно е паролата да бъде сложна и да не се ползва на друго място.
Идеи за избор на добра парола има в публикацията: "Избиране на добра парола".
Силно препоръчваме да прочетете тази публикация, тя е полезна дори за напреднали потребители!

Логване в сайта

Логването е влизане в сайта с име и парола.
В WordPress това става на адрес:
https://zavesata.com/wp-admin
като zavesata.com се замества с името на сайта.

Лента на потребител

След логване в сайта, най-горе се появява черна лента, която се вижда само от логнати потребители в сайта.
Имената на логнатия потребител са в горния десен ъгъл.
От там се редактира информацията за профила.
Горе вляво е името на сайта и при заставане с мишката над него се отваря меню Табло – води до контролното табло на сайта (Dashboard).
В WordPress има 3 основни вида съдържание: страница, публикация и файл.
В лентата горе има бърз бутон линк +Създаване, който служи за бърз достъп до създаване на едно от трите основни типа съдържание.
Всяко от тях може да се управлява и от контролното табло в съответната секция.
Има и бърз линк Редакция, който служи да редактиране на текущата уеб страница, независимо от нейния тип – публикация или страница.

Контролно табло

Контролното табло е мястото, в което попадате след логване или при натискане на линка Табло от черната лента.
Блоковете с информация вдясно може да се разместват с мишката.
Отляво има меню което съдържа следните основни раздели с линкове: Публикации, Файлове, Страници, Коментари.
Ще ги разгледаме подробно.

Публикации

При заставенe с мишката над линка Публикации надясно се отварят подменюта: Всички, Добавяне, Категории, Етикети.

1. Подменю Всички

Всички – води до списък с всички направени до момента публикации в блог секцията.
При заставане с мишката над заглавие на публикация под заглавието се показват линкове за действия свързани с конкретната публикация, като редакция, преглед, изтриване.
Най-горе над списъка има и бутон [Добавяне] за създаване на нова публикация.

2. Подменю Добавяне

Добавяне – служи за добавяне на нова публикация (същото действие, като бутона Добавяне от предната точка).
При натискане се отваря нова страница „Нова публикация“ и там има форма за попълване на две полета.
Първото поле е заглавие, а второто е за текст на публикацията.
Заглавието е най-важно, то трябва да е напълно различно от други публикации не само в сайта, но и публикувани в други сайтове. Може лесно да направите проверка, като направите търсене в Google на избраното от вас заглавие заградено с двойни кавички. Ако в резултатите от търсене на Google бъдат показани резултати, които съдържат точно същото изречение, трябва да го преработите. Заглавието също така трябва да съдържа думи, по които хората биха търсили в Гугъл.

Следва голямото поле за текст. Текстът също трябва да бъде уникален. Една подробна публикация за проверка уникалност на текст, може да прочетете в публикацията "Проверка за уникално съдържание на публикация".
Текстът на публикацията е добре да се форматира с цел по-добра читаемост. Това става с малките бутончета над голямото поле.
При заставане с мишката над тях се показва тяхното действие, като то е доста подобно на това от Word.

Първи ред бутониWP-line-1

Бутоните са следните:
B – маркираният с мишката текст става удебелен (Bold);
I – маркираният с мишката текст става наклонен (Italic);
ABC – маркираният с мишката текст става задраскан.
Следват два бутона за неномериран списък и за номериран списък. Натискането им започва списък и натискането на Enter води до въвеждане на следващата точка от списъка. За край на списък натиснете 2 пъти Enter.
Бутонът с големи кавички е за вмъкване на цитат – целият ред, на който се намира курсора, както и следващите редове до срещането на празен ред, стават цитат и се променя форматирането му. За край на цитат оставете празен ред след края на текста с цитата.
Следва бутон за хоризонтална линия.
Следващите 3 бутона са за подравняване на текста вляво, централно и дясно подравнен подобно на Word.
Два бутона за вмъкване на линк и съответно за премахване на съществуващ линк.
Предпоследният бутон вмъква мислена линия (More), която не се вижда при преглед на цялата публикация, но се ползва да отдели текста, който ще се показва в списъците с публикации.
В тези списъци обикновено освен заглавието се покзават и първите няколко изречения от публикацията. С линията More имате контрол къде точно да свършва текста преди да се покаже линк „Вижте повече…“ (или More…), който води до пълния текст на публикацията.
Най-десният бутон отваря втори ред с бутони, за допълнителни функции.

Втори ред бутониWP-line-2

Падащ списък, от който избираме вид подзаглавие в текста. Например Заглавие 2 ще направи целият ред, на който се намира курсора в подзаглавие. За край на подзаглавие оставете празен ред след заглавието.
U – маркираният с мишката текст става подчертан (Underline);
Бутонът с четирите черти подравнява текста и от двете страни на страницата.
A – избор на цвят на текста, който е маркиран с мишката. Стрелкичката надолу отваря цветова палитра за избор на цвят. При натискане на бутона с буквата A целият текст, който е бил маркиран с мишката си променя цвета.
Следват два бутона за премахване на форматирането на текст.
Ω – бутонът Омега служи за вмъкване на специален символ, като например ударено – ù;
Два бутона за контролиране на отстъпите на текста на реда, където е курсорът за въвеждане на текст.
Бутоните със стрелки за Undo – отмяна на последното действие и обратното действие – Redo.

Над двата реда с бутончета има голям бутон [Добяване на файл], той води до галерията, в която първо се добавя (или се избира вече качен в галерията) файл, който ще бъде вмъкнат в текста.
Най-често това е отделна снимка. Ще разгледаме това в секция Файлове.

Дясна лента има няколко блока при редакция на публикация:

2.1.Блок Публикуване

Бутон [Запис] – записва чернова, но не публикува съдържанието.
Бутон [Преглед] е много полезен, защото можем да видим съдържанието как ще изглежда, преди да е публикувано.
Бутон [Публикуване] прави съдържанието видимо за всички и дава дата на публикацията.

2.2.Блок Категории

Служи за избор на една или повече категории, в които ще влезе публикацията.
Може да се разглеждат, като групи от публикации на една и съща тематика.
Категориите трябва да са създадени предварително (вж. долу 3.Категории).

2.3.Блок Етикети

Към всяка публикация може да се постави един или няколко етикета.
Етикетите служат за по-бързо откриване на публикации с един и същ етикет.
Имат подобно действие на хаштаговете в социалните мрежи.
Етикетите не са задължителни и не се препоръчва да въвеждате повече от 4-5 етикета на публикация.

2.4.Основно изображение

Това е картинка, която се приема за главна. Тя се показва в списъците с публикации.
Линкът „Избор на картинка за публикацията“ води до галерията където се качват нови снимки или се избира от вече качените.
При избор на снимка, тя се показва в блока долу вдясно, а под снимката се показва линк „Изтриване на картинка за публикацията“.
Изтриването само премахва снимката от текущата публикация, без да я изтрива от галерията.
При влизане в публикация главната картинка може да се показва най-горе над текста, но може и да не се вижда, това зависи от избраната тема на WordPress.
Целта на тази снимка е да се показва в списъци от публикации и в RSS емисия с публикации.
Допълнително в текста може да се вмъкват още отделни снимки или цели галерии от няколко снимки, както е обяснено долу в Качване на файлове.

3.Категории

В тази страница се управляват категориите.
Категориите представляват групи за публикациите.
Една публикация може да присъства в една или няколко категории.
При влизане в категория се показват само публикациите от тази категория.
Категориите може да бъдат показани в менюто за бърз достъп до определен вид публикации.

Може да създадете категориите предварително. Обикновено празните категории не се показват в списъците, трябва в тях да има поне една публикация.

4.Етикети

Етикетите (наречени още тагове – tag) са друг начин за филтриране на публикации – може да бъде показан списък с публкации, които съдържат определен етикет.
Всяка публикация може да съдържа нула, един или няколко етикета, които се въвеждат при създаването ù.
Например ако имаме публикации, които се отнасят за конкретна държава, може да получат етикет името на държавата дори в текста да не се споменава държавата. По-конкретно, ако имаме публикация за Варна и друга публикация за Пловдив, може и двете да получат етикет България. При избор на етикет България ще излезе списък, в който присъстват и двете публикации, защото се отнасят за български градове.
Полезни са за допълнително организиране на много голям брой публикации в блога.

Файлове

Има два линка: Библиотека и Качване.
Първият води до място за управление на вече качени на сървъра файлове.
Там може да се избира един или няколко файла и с тях да се извършват различни действия.
При избор на отделна картинка се отваря нова страница с бутон [Редактиране на изображение]. Натискането на бутона води до страница за някой действия с картинката, като завъртане или обръщане по хоризонтала или вертикала. Промяна на размера. Изрязване на част от картинката, с предварително маркирана с мишката област от картинката.
За да се запазят промените трябва да се натисне бутон [Преоразмеряване]. Важно е да се отбележи, че ако картинката е вмъкната в повече от една публикация, това ще доведе до промяната и навсякъде.
Най-горе има бутон [Качване] за добавяне на нов файл.
Този бутон има същото действие като бързия линк Качване от менюто и служи за добавяне на нов файл в библиотеката. Освен картинки можем да качваме и други файлове, като например PDF.

Качване на файлове

Файловете се качват по два начина:
1. Като се избират от диска на компютъра, от който искаме да качим файл.
2. С въвеждане на URL адрес на изображение вече качено в друг сайт.
Влиза се в публикация или страница, натиска се бутон [Добавяне на файл], след това от менюто вляво се избира Вмъкване на медия -> Качване на файлове -> Избор на файлове или от менюто се избира „Вмъкване от URL“ и се написва интернет адреса. Накрая се натиска бутон [Вмъкване в страницата]. Всяко добавяне на файл в страницата се предшества от качване на файла в библиотеката с файлове, затова ако сме качили снимка в една страница, лесно можем да я добавим и в друга страница с избор от библиотеката, без да е нужно да я качваме втори път.
Разрешени са за качване следните типове файлове:
– Картинки: .jpg .jpeg .png .gif .ico.
– Документи: .pdf .doc, .docx .ppt, .pptx, .pps, .ppsx .odt .xls, .xlsx .psd
– Аудио: .mp3 .m4a .ogg .wav
– Видео: .mp4, .m4v .mov .wmv .avi .mpg .ogv .3gp .3g2.

Снимка в текста

Влиза се в режим на редактиране на страницата и с мишката се поставя курсора на мястото, където искаме да се покаже снимката. След това се натиска бутона [Добавяне на файл] и се избира от галерията или се добавя нова. При качване на снимка, ако файлът е много голям, той ще бъде автоматично преоразмерен и ще бъдат създадени няколко варианта. Обикновено това са: умалена картинка (ширина 150 точки), среден размер (ширина 300 точки), голяма (ширина 750 точки), пълен размер. По подразбиране в текста се вмъква картинка със среден размер от 300 точки ширина.
Тази опция се намира в дясна колона в падащият списък „Размер“ над бутона [Вмъкване в страницата].
След като сме вмъкнали снимката в текста, е добре да я позиционираме, така че да не разделя изречения и да не размества текста по друг начин. Тук много помага бутона за преглед, защото само той дава ясна представа, как ще изглежда страницата.
Повечето снимки изглеждат по-добре, ако са дясно подравнени – от падащият списък Подравняване се избира Дясно.
Добре е да се въведат и другите полета: Заглавие, Кратко описание, Alt текст и Описание.
Заглавието обикновено е кратко изречение от 3-4 думи.
Кратко описание – това е текст показван под снимката, в който пишем какво има на снимката или източника – например „Източник на снимка:dobrinovini.com“.
Важно е полето Alt текст (или алтернативен текст). Това е по-описателен текст, който се показва с минаване на мишката над картинката – важен е за Google и за незрящи потребители.
След като е вмъкната в текста може да се размества с влачене и пускане на мишката, за да я преместим към края на текста или към началото.
Ако снимката не е на добра позиция може с мишката да се изтегли и пусне на друго място в текста. При влачене на снимката с мишката, гледате отдолу под снимката къде се намира мигащия курсор на мишката – той в текста се вижда като отвесна черта и в момента на пускане на снимката, трябва чертата да НЕ разделя изречение или дума. Обикновено се поставя в началото на изречение на абзац. Така снимката, която е дясно подравнена се подрежда заедно с текста в една линия. Ако все пак изпуснете снимката и раздели изречение, просто отново я вдигате и премествате с мишката.
При клик с мишката на снимката се показват бутончета, за допълнително подравняване. Най-дясното бутонче за изтриване, отново само премахва снимката от текущата страница без да я изтрива от галерията.
За да се запазят промените свързани с подравняване на снимките, трябва накрая да се натисне бутона [Запис като чернова] или [Публикуване].

Видео в публикация

За включване на видео в публикация само се пише URL адреса на видеото в Youtube, като трябва да е в този формат:
Трябва да има подобен параметър „/watch?v=“.
Включването на видео в публикация я прави много по-атрактивна и задържа посетителите по-дълго.

Страници

При редакцията на страниците всичко е много подобно на публикациите.
Има списък с всички страници. Разликата е, че страниците имат дървовидна структура, затова някои страници имат родител.
Страниците от първо ниво като началната нямат родител. Страниците, от второ ниво имат родител и се показват в списъка с отстъп, а в менюто като падащ списък.
При заставане с мишката над заглавието на страница в списъка, се показват линкове за извършване на действия с конкретната страница.
Например линк Редактиране, води до станица за промяна на текста или заглавието на страница.
Редактирането на заглавията на страници и на публикации не се препоръчва след публикуване, защото води до промяна и на URL адреса на страницата, което не се харесва от Google.
След промяната на текста на страница или публикация, можем да гледаме промените с бутон [Преглед], без реално да правим промени, докато не натиснем бутон [Обновяване]. Този бутон е на мястото на бутона [Публикуване], щом страницата вече е станала публична.
След натискане на този бутон, новият текст става видим за всички и също така, ако има инсталиран плъгин се праща сигнал към Google, че има промяна в сайта, с което го каним да дойде да индексира новото съдържание. По този начин съдържанието се индексира по най-бързият възможен начин.
Влизането в промяна на страница и публикация може да се извършва не само от администрацията на сайта, а и от публичната част на сайта, достатъчно е да сме логнати (личи си по черната лента), най-горе се показва линк Редактиране, той води до страница за промяна на разглежданата страница.

Коментари

Коментарите обикновено са мнения на потребители, които не е нужно да бъдат регистрирани, за да напишат коментар. Задължително е да въведат своя имейл адрес (вижда се само от администратор). Всеки коментар се одобрява от администратор на сайта преди да стане видим. Има възможност при първото одобрение на коментар, да маркираме този потребител като доверен и вторият коментар от него ще се публикува автоматично без модерация. Обикновено коментарите в страници са изключени, а коментарите под публикации са включени. С времето автоматични програми ботове се опитват да публикуват коментари с цел да вземат линк към сайта си.
Коментарите могат да бъдат редактирани, одобрени, изтрити или маркирани като спам. Маркирането като спам, освен че изтрива коментара, изпраща сигнал до сървър на WordPress и помага за по-лесно филтриране на спам коментари. Когато броят на чакащи за одобрение коментари нарастне значително, може да се наложи инсталиране на плъгин Akismet, за автоматично филтриране на голям брой спам коментари.

Защита на профила

Важно е, когато приключите работа с администрацията на сайта да натиснете Изход – горе вдясно се застава с мишката върху името и от падащия списък се избира линка Изход. По този начин, премахвате възможността, някой който ползва компютъра след вас, да редактира сайта.
Никога не се логвайте в сайта от публични WiFi мрежи или от чужди компютри! Ползвайте различни пароли за различните сайтове!

Използване на снимки

Добавянето на изображения в публикациите ги прави много по-привлекателни при споделянето им в социалните мрежи и привличат повече посетители. Важно е изображението да бъде тематично и с добро качество.

За търсене на снимки с право на ползване и без запазени права се влиза през този линк http://goo.gl/NwkOA0
и се търси по ключова дума.

Сайтове с галерии с безплатни снимки

Преди да ползвате изображение, се уверете, че е лицензирано под един от следните лицензи: PD, CC0, CC-BY, CC-BY-SA. Следва списък със сайтове, където изображенията са свободни а ползване под лиценз CC0. За всеки случай проверете това, защото може да са настъпили промени!

https://www.pexels.com – Много богат източник на безплатни изображения и удобна търсачка. Може да се търсят изображения по преобладаващ в тях цвят.

http://foter.com – Това е място, на което по лесен начин можете да търсите в галерия с над 200 милиона снимки. Огромната библиотека има почти всички изображения, от които евентуално можете да се нуждаете. Изображенията във Foter са предимно от Flickr и изискват права.
http://magdeleine.co – Magdeleine предлага безплатни снимки, като много от тях можете да намерите и в другите сайтове, но си струва да използвате Magdeleine само заради неговата лекота на търсене. Тук имате възможност да търсите по ключови думи, можете да търсите по цвят, категории и лиценз. Бъдете внимателни с изображенията, защото не всички са безплатни. Проверявайте преди да изтеглите.
http://pixabay.com – Това пък е сбъдната мечта за уеб дизайнера. Не само че сайтът предлага лесно търсене, но и много от снимките му са истински забележителни. Повечето от тях са безплатни.
http://www.imcreator.com/free – Има търсачка и са разделени по категории. Малка библиотека от висококачествени фотографии, чието качество е същото, даже може да бъде по-добро от това на останалите снимки, които се купуват в сайта.
http://www.gratisography.com – Разделени по категории. Създаден от дизайнера от САЩ Раян Макгуайър, този сайт предлага напълно безплатно голяма колекция от емоционално въздействащи изображения.
https://visualhunt.com – търси се по дума на английски, например storm за буря.

https://unsplash.com – има търсачка.

http://thestocks.imпортален сайт, който включва горните и още няколко избрани сайта за изображения (Free Stock Photos).

Изтриване на страница или публикация

Изтриването става при влизане в списък със страници или публикации и при заставане над заглавието, се показват линкове. Линкът с червен цвят Изтриване, премества публикацията в Кошчето. Друг начин е при влизане в режим на редакция, отдясно над бутона за публикуване има червен линк Изтриване, той премества отворената публикация в Кошчето. Страници или публикации, които са били изтрити от редактор се намират в кошчето и могат да бъдат възстановени от администратор на сайта.


Автор: Георги Стефанов

Copyright © SITEMAKER112, 2009. All Rights Reserved
БД заявки: 12.